Aplikacije | Servis | Obrazovanje | Internet usluge | Reference | Kontakti  
   
Vi se nalazite: /home/servis
SERVIS

Ingtel Umag
poduzeće za informatički inženjering i telekomunikacije d.o.o.

Savudrijska 7
52470 Umag

e-mail: info@ingtel.hr

e-mail: it@pu.t-com.hr

tel: 052 742 772

tel: 052 742 165

tel: 052 742 329

fax: 052 720 088


Servis
Ingtelov servis računala i informatičke opreme pruža usluge montaže računala, ugradnje računalnih komponenata, dijagnostike kvara računala, instalacije licenciranog softwarea (operativnih sustava, programskih paketa, drivera), servisiranja računala, printera, skenera i ostale informatičke opreme, po principu "ključ u ruke" uz dostavu.
Cjenik usluga
 
ŠIFRA OPIS CIJENA SATA (EUR)
 Jednostavniji manipulativni poslovi  
JC
 • otprema i instalacija opreme na terenu
 • Izrada mrežnih instalacija i kabliranje
 • Unos teksta ili podatajka
13€
 Informatički poslovi  
IC
 • Servis računala ili dijela računala
 • Instalacija operativnih sustava (DOS, WIN95,WIN98,…)
 • Instalacija internet i sličnih komunikacijskih software-a
 • Jednostavniji programerski poslovi
15€
 Specijalizirani informatički poslovi  
SC
 • Instalacija aplikativnog software-a
 • Instalacija i administracija mrežnog software-a i hardware-a
 • Izrada aplikacija ili dijelova aplikacija po narudžbi
 • Servisiranje uređaja koji zahtijevaju specijalizirano informatičko znanje
 • Administreacija baze podataka
26€
 Organizaciono-informatički poslovi  
OC
 • Analiza informacijskog sustava vezano za ukupne poslovne procese
 • Projektiranje informacijskog sustava
 • Savjetodavni poslovi
 • Zahtijevniji programersko organizacijski poslovi
36€
 TC  Izlazak na intervenciju u radno vrijeme 5€
 TVC  Izlazak na intervenciju van radnog vrijemena 15€
 RVC  Za rad izvan radnog vremena: 50% na cijenu sata 50% rad. sata
 RPC  Za rad subotom i nedjeljom ili praznikom 100% rad. sata
 RMC  Intervencija modemom naplaćuje se po cjeniku sati 36€
 HC  Hitna intervencija 100% rad. sata
 PR  Za intervencije izvan Umaga obračunavamo 30% cijene benzina po  kilometru  
 Za svaku intervenciju se zaračunava minimalno 1 sat.
 Cijene se obračunavaju po srednjem tečaju IKB-a na dan fakturiranja.
 U cijenu nije uključen PDV.   
povrtatak na vrh stranice

Copyright © 2013 Ingtel Umag - poduzeće za informatički inženjering i telekomunikacije d.o.o.